ELBİSTAN YILDIZ EĞİTİM KURUMLARI’ NIN HEDEFLERİ

ELBİSTAN YILDIZ KOLEJİNİN’ nın hedefi; Bütün öğrencilerimizi evrensel ölçülere sahip, insanları seven ve insanlara yararlı, iyi yurttaş nitelikleriyle bezenmiş kişiler olarak yetiştirmek, Bize teslim edilen yavrularımızın pozitif ilimlerle donanmış, çağdaş, modern insanlar olmalarına büyük özen göstermek, Öğrencilerimizin milli manevi değerlerimize, örf ve geleneklerimize bağlı, geçmişimizle göğüsleri kabaran birer Anadolu insanı olarak yetişmelerini sağlamaktır.

İLKELERİMİZ

Sosyal ilişkilere önem verilir.İş birliğine önem verilir. Rol model olunur. Fikirlere önem verilir. Düşünmeye sevk edilir. Hedefler belirlenir. Uygulama yaptırılır.Sosyal aktivitelere yönlendirilir. Spor yapmaya teşvik edilir. Çalışmalar ödüllendirilir.

 

 

 

MİSYONUMUZ

Özel Elbistan Yıldız Eğitim Kurumları, Ulusal kültüre ve evrensel değerlere saygılı, Türkçe ve İngilizceyi etkin kullanabilen, bir sonraki eğitim kurumunda başarıyı sağlayacak sağlam temelleri olan, gelişime açık, özgüvenli, toplumsal konulara ve çevreye duyarlı öğrenciler yetiştirir.

 

 

VİZYONUMUZ

Bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak, onların yurt sevgisi ile dolu, geleceğe umutla bakan, bilgili, becerikli, cesur, ülke kalkınmasında severek görev alma isteği duyan, kendini önemseyen, özgüvenli bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onlara çağımızın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceriler kazandırmak..

 

 

Özel Yıldızda İngilizce Eğitimi

Özel Yıldız Koleji, Genel İngilizce Eğitim Programlarında ve diğer tüm Dil Eğitimi kategorilerinde en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Tamamen konuşma odaklı yaklaşımı ile kişinin konuşma becerisini geliştirmek başta olmak üzere; dinleme, okuma ve yazma yeteneklerinin gelişimi için yoğun eğitimler verilmektedir.

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendinin farkında olan, çevresiyle uyum ve iletişim becerilerine sahip, yaşadığı çevreye duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır..

Teknoloji & Sanat

Öğrencilerimizin esneklik ve estetik kazanmalarını, çevik olmalarını, sanattan yararlanmalarını, teknolojiyi en iyi derecede kullanmalarını, yaparak-yaşayarak öğrenme metoduyla deneyler ve gözlemler yapmalarını ve buna bağlı olarakta sebepsonuç ilişkisi kurabilmelerini hedefliyoruz.

 

 

Sportif Faaliyetlerimiz